Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Αρχαία ελληνικά ουσιαστικά: Πίνακες Β΄ κλίσης

 
2.1ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΙΣΗ
2.1. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ αρσ. και θηλ. σε ‑ και ουδ. σε ‑ον.
νθρωπος
νθρπου
νθρπ
νθρωπον
νθρωπε
νθρωποι
νθρπων
νθρποις
νθρπους
νθρωποι

ατρς
ατρο
ατρ
ατρν
ατρ
ατρο
ατρν
ατρος
ατρος
ατρο

ψφος
ψφου
ψφ
ψφον
ψφε
ψφοι
ψφων
ψφοις
ψφους
ψφοι

δς
δο
δ
δν
δ
δο
δν
δος
δος
δο

ποτριον
ποτηρου
ποτηρίῳ
ποτριον
ποτριον
ποτρια
ποτηρων
ποτηροις
ποτρια
ποτρια

φυτν
φυτο
φυτ
φυτν
φυτν
φυτ
φυτν
φυτος
φυτ
φυτ

2.2. ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ. Πριν από το χαρακτήρα o του θέματος, υπήρχε 
ένα άλλο o ή ένα ε.
νοςνος ,  στονστον
κπλους
κπλου
κπλ
κπλουν
‑‑‑
κπλοι
κπλων
κπλοις
κπλους
‑‑‑

ος
ο
ῥῷ
ον
‑‑‑
ο
ῥῶν
ος
ος
‑‑‑
πρχους
πρχου
πρχ
πρχουν
‑‑‑
πρχοι
πρχων
πρχοις
πρχους
‑‑‑

στον
στο
στ
στον
‑‑‑
στ
στν
στος
στ
‑‑‑


2.3. ΑΤΤΙΚΟΚΛΙΤΑ σε ‑ως, ‑ων αντί του ‑oς, ‑oν.
νες
νε
νε
νεν
νες
νε
νεν
νες
νες
νε

Μενλεως
Μενλεω
Μενλε
Μενλεων
Μενλεως
‑‑‑
‑‑‑
‑‑‑
‑‑‑
‑‑‑

λως
λω
λ
λω
λως
λ
λων
λς
λως
λ

νγεων
νγεω
νγε
νγεων
νγεων
νγεω
νγεων
νγες
νγεω
νγεω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου