Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Άγνωστο 5οκον οδ' ν ες ντεποι ς ο συμφρει τ πλει κα Λακεδαιμονους σθενες εναι κα Θηβαους τουτουσ. στι τονυν ν τινι τοιοτ καιρ τ πργματα νν, ε τι δε τος ερημνοις πολλκις παρ' μν λγοις τεκμρασθαι, στε Θηβαους μν ρχομενο κα Θεσπιν κα Πλαταιν οκισθεισν σθενες γενσθαι, Λακεδαιμονους δ', ε ποισονται τν ρκαδαν φ' αυτος κα Μεγλην πλιν ναιρσουσι, πλιν σχυρος γενσεσθαι. σκεπτον τονυν μ πρτερον τοσδε γενσθαι φοβερος κα μεγλους ἐάσωμεν κενοι μικρο γεγενσονται, κα λθωσιν μς πλεονι μεζους ο Λακεδαιμνιοι γενμενοι σ τος Θηβαους λττους συμφρει γενσθαι.
Δημοσθένους, Υπέρ των Μεγαλοπολιτών, 4-5


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
 ντιλέγω  ή νταγορεύω = διαφωνώ, έχω /διατυπώνω αντίρρηση, αρνούμαι     τεκμαίρομαι = συμπεραίνω, κρίνω, αποδεικνύω    οκίζω = ιδρύω αποικία, κατοικίζω, εγκαθιστώ κατοίκους     ναιρέω, (πόλιν)=καταλαμβάνω, καταστρέφω      σκεπτέον (από το σκοπέω, / σκοπέομαι, ομαι) = αυτό που πρέπει να εξετασθεί, να ληφθεί υπόψη ἐάω, =αφήνω, επιτρέπω

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.   ες, τ πλει, τουτουσ, τοιοτ, μν, αυτος, λττους, μεγλους : να κλιθούν εκεί που βρίσκονται
2.  σθενες, σχυρος, λττους, φοβερος, μεγλους, μικρο, πλεονι, πρτερον :να γραφούν οι αντίστοιχοι βαθμοί των παραθετικών
3. ντεποι, συμφρει, τος ερημνοις, ποισονται, γενσεσθαι, ἐάσωμεν , λθωσιν :Χ.Α.
4.   ντεποι, συμφρει, ναιρσουσι, λθωσιν : Ε.Α.
5. οκον οδ' ν ες ντεποι ς ο συμφρει τ πλει κα Λακεδαιμονους σθενες εναι κα Θηβαους τουτουσ. : από τον πλάγιο στον ευθύ λόγο
6.  Λακεδαιμονους δ', ε ποισονται τν ρκαδαν φ' αυτος κα Μεγλην πλιν ναιρσουσι, πλιν σχυρος γενσεσθαι. : αναγνώριση υποθετικού λόγου και μετατροπή του σε αντίθετο του πραγματικού
7. ε ποισονται τν ρκαδαν φ' αυτος κα Μεγλην πλιν ναιρσουσι :μετατροπή προτάσεως σε μετοχή 
8. σ, τοιοτ, τ πργματα, τεκμρασθαι, σθενες, φ' αυτος, γενσθαι, τοσδε, μς, τ πλει: να αναγνωριστούν συντακτικά οι παραπάνω όροι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου