Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Η φωτογραφία της ημέρας 

 Σήμερα, αντί για τις καθιερωμένες πληροφορίες σχετικά με την περιοχή που απεικονίζεται στη φωτογραφία της ημέρας, σας παραπέμπω στο τραγούδι Carey της Joni Mitchell, η οποία ανήκει στην πλειάδα των χίπις που κατέλυσαν στην περιοχή τη δεκαετία του ΄60.  Τα συμπεράσματα δικά σας.


              Carey
The wind is in from Africa
Last night I couldn't sleep
Oh, you know it sure is hard to leave here Carey
But it's really not my home
My fingernails are filthy, I got beach tar on my feet
And I miss my clean white linen and my fancy French cologne

Oh Carey get out your cane

And I'll put on some silver
Oh you're a mean old Daddy
But I like you fine

Come on down to the Mermaid Café and I will

Buy you a bottle of wine
And we'll laugh and toast to nothing and smash our empty glasses down
Let's have a round for these freaks and these soldiers
A round for these friends of mine
Let's have another round for the bright red devil
Who keeps me in this tourist town

Come on Carey get out your cane

I'll put on some silver
Oh you're a mean old Daddy
But I like you

Maybe I'll go to Amsterdam

Maybe I'll go to Rome
And rent me a grand piano
And put some flowers 'round my room
But let's not talk about fare-thee-wells now

The night is a starry dome

And they're playin' that scratchy rock and roll
Beneath the Matala Moon

Come on Carey get out your cane

I'll put on some silver
We'll go to the Mermaid Café
Have fun tonight

The wind is in from Africa

Last night I couldn't sleep
Oh you know it sure is hard to leave here
But it's really not my home

Maybe it's been too long a time

Since I was scramblin' down in the street
Now they got me used to that clean white linen
And that fancy French cologne

Oh Carey get out your cane

I'll put on my finest silver
We'll go to the Mermaid Café
Have fun tonight
I said, Oh, you're a mean old Daddy but I like you
But you're out of sight

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου