Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Φιλοσοφικός Λόγος - Εισαγωγή


Ερωτήσεις Εισαγωγής - Απαντήσεις


Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Κεφ. Δ2 - Κεφ. Δ3  σελ. 34-39

1.    Με ποιον τρόπο ελέγχει ο Σωκράτης τον χρησμό που του δόθηκε από το μαντείο σύμφωνα με το απόσπασμα από την πλατωνική Απολογία;

Σελίδα 34: Εγώ όταν άκουσα τον χρησμό, ......το μίσος και αυτού και άλλων πολλών.
2.   Ποια συναισθήματα ενέπνευσε ο Σωκράτης στους συγχρόνους του, αν κρίνουμε από τη στάση αμφισβήτησης που τήρησε έναντι του Απολλώνιου χρησμού;

Σελίδα 34-35: Το απόσπασμα αυτό ... άθεος, όπως ισχυρίστηκαν οι κατήγοροι του;
3.   Πώς χρησιμοποίησε ο Σωκράτης την ειρωνεία και σε τι διαφέρει η αμφισβήτηση του Σωκράτη από αυτή των σοφιστών;

Σελίδα 35: Ο Σωκράτης δεν ήταν άθεος, .... που δεν εξαρτάται από τον άνθρωπο.
4.   Τι γνωρίζετε για τη διαλεκτική μέθοδο του Σωκράτη;

Σελίδα 35: Τα όπλα του ήταν η διαλεκτική......  στην πρώτη αλήθεια των πραγμάτων.
5.       Τι γνωρίζετε για τη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη;

Σελίδα 35-36: Είναι χαρακτηριστικό πως ο Σωκράτης, ......  επαναφέρει στην μνήμη του.
6.       Ποιες καινοτομίες εισήγαγε ο Σωκράτης στη φιλοσοφία: με ποια θέματα ασχολήθηκε και ποια νέα προβληματική έφερε στη φιλοσοφική σκέψη;

Σελίδα 36: Έχει λεχθεί για τον Σωκράτη πως ...... της ηθικής και όχι τα ηθικά φαινόμενα.
7.       Ποια ήταν η μέθοδος που χρησιμοποίησε ο Σωκράτης προκειμένου να αναζητήσει την απόλυτη ουσία των ηθικών εννοιών; / Τι γνωρίζετε για την επαγωγική μέθοδο του Σωκράτη;

Σελίδα 36-37: Όπως λέει και πάλι ο Αριστοτέλης ...... προς το καθολικό και το αιώνιο.
8.       Ποιοι οι μηνυτές του Σωκράτη και τι γνωρίζετε γι' αυτούς;

Σελίδα 37: Η μήνυση κατά του Σωκράτη ..... Ο δεύτερος ήταν ρήτορας.
9.       Γιατί η κατηγορία περί αθεΐας κατά του Σωκράτη δεν ευσταθούσε και ποιοι ήταν οι πραγματικοί λόγοι της δίωξής του;

Σελίδα 37: Γιατί μηνύθηκε ο Σωκράτης; Προφανώς όχι ...... οι πολιτικοί λόγοι της δίωξης.
10.   Ποια σχέση είχε η κατηγορία σε βάρος του Σωκράτη για διαφθορά των νέων με την πραγματική αιτία της δίωξης του;

Σελίδα 38: Η κατηγορία για διαφθορά των νέων ......για την κατάληξη των ''μαθητών''.
11.   Ποια ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τον Σωκράτη και ποια η αντίδρασή του όταν άκουσε την καταδικαστική απόφαση;

Σελίδα 38: Το λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας, ...... δεν ξεπερνούσε τις 5 μνες.
12.   Γιατί ο Σωκράτης μετά την καταδίκη του έμεινε περίπου έναν μήνα στο κρατητήριο και πώς κύλησαν οι μέρες αυτές;

Σελίδα 39: Μετά την καταδίκη του, ο Σωκράτης .......μέσα στο κελλί του δεσμωτηρίου.

ΙΙ. Ο ΠΛΑΤΩΝ, κεφ. Ε1: Ο βίος του, σελ. 40 - 42 σχολικού βιβλίου
 1. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή του Πλάτωνα και ποια είναι η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για τη ζωή του;

  Σελίδα 40: Ο Πλάτωνας γεννήθηκε το 428/9, .....  ένα είδος αυτοβιογραφίας.
 2. Τι γνωρίζετε για την παιδεία που έλαβε ο Πλάτωνας και την πρώτη του επαφή με το έργο της συγγραφής;

  Σελίδα 40: Ο Πλάτωνας έλαβε την επιμελημένη ..... αναγνώστη των διαλόγων του.
 3. Ποιες ήταν οι εμπειρίες του Πλάτωνα από την ενασχόλησή του με την πολιτική ζωή της Αθήνας;

  Σελίδα 40: Από πολύ νέος ενδιαφέρθηκε για...... συμμετοχής στα κοινά της Αθήνας.
 4. Πού κατέφυγε ο Πλάτωνας μετά τον θάνατο του Σωκράτη και πώς συνδέεται το όνομά του με τον Κορινθιακό πόλεμο κατά τη διετία 395-394 π.Χ.;

  Σελίδα 40: Μετά τον θάνατο του Σωκράτη..... στη διετία 395-394 π.Χ.
 5. Τι γνωρίζετε για το πρώτο ταξίδι του Πλάτωνα (398-390 π.Χ.) στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία;

  Σελίδα 40-41: Στα χρόνια 398-390, ο Πλάτωνας ....... τον έστειλε ο Διονύσιος.
 6. Τι γνωρίζετε για το δεύτερο και τρίτο ταξίδι του Πλάτωνα στην Σικελία (366-361 π.Χ.);

  Σελίδα 41: Παρά τις αρχικές αυτές κακοτυχίες, .....πραξικοπήματα που ακολούθησαν.
 7. Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτωνα; Ποιο το περιεχόμενο των σπουδών της Ακαδημίας και ποιοι οι κυριότεροι μαθητές της σχολής;

  Σελίδα 41-42: Η ίδρυση της Ακαδημίας. Μετά την επιστροφή....... της ελληνιστικής εποχής.
ΙΙΙ. ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, σελ. 49-52 / 56-57 σχολικού βιβλίου

 1. α) Στην αρχή του «Πρωταγόρα» δίνεται μια σύντομη εισαγωγή. Ποιο είναι το περιεχόμενο της;

  Σελίδα 49: Βγαίνοντας από το σπίτι του Καλλία.....αυτή την αφήγηση του Σωκράτη.

  β) Ο Πλάτωνας ακολουθεί στην εισαγωγή του Πρωταγόρα την τεχνική του «αφηγημένου διαλόγου». Τι σημαίνει ο όρος και ποια πλεονεκτήματα προσφέρει ως τεχνική γραφής;

  Σελίδα 49: Η επιλογή αυτής της εισαγωγής .......  μας παρασύρει και μας γοητεύει.
 2. Από ποιον παρακινήθηκε ο Σωκράτης να συναντήσει τον Πρωταγόρα; Ποια επιθυμία είχε ο συνομιλητής και ποιο είναι το θέμα που θα συζητήσει ο Σωκράτης μαζί του όπως φαίνεται από τον πρόλογο του διαλόγου;

  Σελίδα 49-50: Ο Σωκράτης διηγείται κατ᾿ αρχήν  ...... διδάξει στους νέους την αρετή;
 3. Ποιοι είναι συγκεντρωμένοι στο σπίτι του Καλλία και ποια η συμμετοχή τους στο διάλογο;

  Σελίδα 50: Ο Σωκράτης στο σπίτι του Καλλία. Περιγραφή του Πρωταγόρα και των άλλων προσώπων του διαλόγου. Ο Σωκράτης και ο Ιπποκράτης φτάνουν..... βεβαίως, πολύ πιο έντονος και ορμητικός.
 4. Πώς περιγράφει ο Πλάτωνας τους τρεις σοφιστές που παρευρίσκονται στο σπίτι του Καλλία;

  Σελίδα 50: Στο μέρος αυτό του έργου ο Πλάτωνας ......τις απόψεις του αντιπάλου του.
 5. Πώς ορίζει ο Πρωταγόρας το αντικείμενο της διδασκαλίας του στο πρώτο μέρος του διαλόγου στην αρχή της συζήτησης;

  Σελίδα 51: Στο πρώτο αυτό μέρος, ο Σωκράτης ...... τις έντονες αμφιβολίες του.
 6. Ποια είναι η απάντηση του Σωκράτη για το «διδακτὸν» της αρετής και πώς τεκμηριώνει τις έντονες αμφιβολίες του;

  Σελίδα 51: Στη θέση αυτή του Πρωταγόρα, ...... ή ικανότερο στην πολιτική αρετή.
 7. Πώς απαντά ο Πρωταγόρας στις αντιρρήσεις που προέβαλε ο Σωκράτης στην αρχή της συζήτησης ; Να δώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των μερών της απάντησης.

  Σελίδα 51: Ο Πρωταγόρας απαντά στις αντιρρήσεις .....  στους γιους τους την αρετή.
 8. Τι αποδεικνύει κατά τον Πρωταγόρα ο μύθος του Προμηθέα που χρησιμοποιεί στο πρώτο μέρος του λόγου του, για να απαντήσει στις αμφιβολίες που διατύπωσε ο Σωκράτης;

  Σελίδα 51-52: Ο μύθος του Προμηθέα [322d5-324d1] αποδεικνύει, ..... σε θέση να το διορθώσει.
 9. Ποια λογικά επιχειρήματα προβάλλει ο Πρωταγόρας στο δεύτερο μέρος του λόγου του, προκειμένου να αντικρούσει τις αντιρρήσεις που προέβαλε ο Σωκράτης;

  Σελίδα 52: Στο δεύτερο μέρος του λόγου [324d2-328d1], ο Πρωταγόρας ....  και την υπακοή σ᾿ αυτούς.
 10. Ποια είναι τα θέματα που πραγματεύεται ο διάλογος «Πρωταγόρας» και σε ποια επίπεδα εκτείνεται η αντιπαράθεση Πρωταγόρα και Σωκράτη;

  Σελίδα 56: Τα θέματα του Πρωταγόρα είναι στην ουσία δύο. .....  ο καθένας από τους συνομιλητές.
 11. Ποια είναι η μέθοδος διερεύνησης που χρησιμοποιεί ο Σωκράτης και γιατί επιμένει στην διευκρίνιση των εννοιών;

  Σελίδα 56: Η μέθοδος του Σωκράτη είναι η διαλεκτική. ......κατανόηση του πράγματος που μελετούν.
 12. Ο μύθος ως τρόπος έκθεσης των απόψεων του Πρωταγόρα και των σοφιστών και ως μέθοδος αφήγησης στον Πλάτωνα.

  Σελίδα 56: Η μέθοδος του Πρωταγόρα .....  καθόλου ειρωνικός προς τον Πρωταγόρα στο σημείο αυτό.
 13. Πως αντιμετωπίζει ο Σωκράτης τη σοφιστική μέθοδο της διάλεξης;

  Σελίδα 57: Αντίθετα, δεν διστάζει να ειρωνευτεί ..... η αναζήτηση της αλήθειας.
 14. Τι γνωρίζετε για τη μέθοδο του Πρωταγόρα που ονομάζεται «σχολιασμός ποιητικών κειμένων»; Πώς τη χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι, οι σοφιστές και ποιες αντιρρήσεις εκφράζει ο Σωκράτης;

  Σελίδα 57: Τέλος, έχουμε τη μέθοδο του σχολιασμού ...... να οδηγήσει στην αλήθεια.
 15. Ποιες οι απόψεις του Σωκράτη και του Πρωταγόρα σχετικά με τη φύση της αρετής, στο τέλος του διαλόγου;

  Σελίδα 57: Το θέμα που αναφέραμε ως πρώτο, ...... θα τη συναντήσουμε στην Πολιτεία.
IV. ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, σελ. 92-93.1.2.3./ σελ. 96.6/ σελ. 97.8-98/ σελ. 99.12-101.13/ σελ. 102.14/ σελ. 113 σχολικού βιβλίου

 1. Ο Πλάτωνας στα νεανικά του χρόνια φιλοδοξούσε να ασχοληθεί με την πολιτική. Ποια γεγονότα ή καταστάσεις που βίωσε στην πόλη των Αθηνών τον απογοήτευσαν;

  Σελίδα 92: Όπως ομολογεί ο ίδιος ο Πλάτωνας ......  από αντιδημοκρατικά φρονήματα.
 2. Σε ποια συμπεράσματα και πολιτικές απόψεις οδήγησαν τον Πλάτωνα οι απογοητεύσεις που βίωσε από την πολιτική της Αθήνας και τα ταξίδια του στην Κάτω Ιταλία και Σικελία;

  Σελίδα 92: Τα γεγονότα αυτά, καθώς και ......τότε θα επικρατήσει το χάος.
 3. Ποιες γενικές πληροφορίες γνωρίζετε για τη συγγραφή της Πολιτείας (απόψεις που διατυπώνονται, χρόνος συγγραφής, διαίρεση σε βιβλία, δραματικός χρόνος διαλόγου);

  Σελίδα 92-93: Τις απόψεις για την ιδεώδη πολιτεία, .......  ο διάλογος, είναι το 421 π.Χ.
 4. Ποιος είναι ο τόπος, ο χρόνος και τα κύρια πρόσωπα του διαλόγου;

  Σελίδα 93: Ο Σωκράτης και ο Γλαύκων, .........    μετὰ Γλαύκωνος τοῦ Ἀρίστωνος...».
 5. Ποιο είναι το θέμα του διαλόγου και τι σημαίνουν στο κείμενο οι όροι πόλις και πολιτεία;

  Σελίδα 93: Θέμα του διαλόγου είναι η φύση της......  στους θεσμούς της πόλης.
 6. Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου τάξη, και πώς διαιρούνται συνοπτικά οι τάξεις στην πλατωνική πολιτεία;

  Σελίδα 96: Και στον ινδοευρωπαϊκό χώρο ......  αυστηρής επιλογής από τη μεσαία.
 7. Ποιες οι αρμοδιότητες κάθε τάξης στην ιδανική Πολιτεία;

  Σελίδα 96-97: Η κατώτερη τάξη (δημιουργοί), .......  και συνάμα υπηρετεί το πλήθος.
 8. Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι φύλακες και τι περιλαμβάνει το κάθε στάδιο της αγωγής τους;

  Σελίδα 97-98: Το ενδιαφέρον του νομοθέτη επικεντρώνεται .....  θέαση του Αγαθού.
 9. Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις προαγωγής των φυλάκων - ἐπικούρων σε φύλακες - παντελεῖς και ποιες είναι οι ενασχολήσεις, οι ευθύνες και ο τρόπος ζωής των τελευταίων;

  Σελίδα 98: Η πορεία λοιπόν προς την ολοκλήρωση του .......  τιμώνται ως ήρωες.
 10. Ποια κατάσταση επικρατούσε για μεγάλα διαστήματα στην αθηναϊκή δημοκρατία και πώς μπορούσε να αντιμετωπιστεί, κατά τον Πλάτωνα;

  Σελίδα 99: Για μεγάλα διαστήματα η αθηναϊκή  ...... τα ηνία του κράτους οι φιλόσοφοι.
 11. Με ποια αλληγορία στηρίζει ο Πλάτωνας τη θέση ότι η πολιτεία μπορεί να διοικηθεί σωστά μόνο αν φιλοσοφήσουν οι άρχοντες ή αν αναλάβουν τα ηνία του κράτους οι φιλόσοφοι; Να την παρουσιάσετε.

  Σελίδα 99-100: Σε μια δραματική αλληγορία ....... είναι ο κυβερνήτης - φιλόσοφος.
 12. Γιατί οι φιλόσοφοι-βασιλείς είναι οι πιο κατάλληλοι για τη διακυβέρνηση της πολιτείας και τι σημαίνει ο όρος βασιλεύς στον Πλάτωνα; Να παραθέσετε τα χαρακτηριστικά των φιλοσόφων - βασιλέων που εγγυώνται τη σωστή διακυβέρνηση της πολιτείας.

  Σελίδα 100: Οι φιλόσοφοι - βασιλεῖς (ο όρος βασιλεύς.....  κοπιώδες λειτούργημά τους.
 13. Ποιες θεμελιώδεις αρετές «ενσαρκώνει» η ιδεώδης πολιτεία κατά τον Πλάτωνα;

  Σελίδα 100: Η ιδεώδης πολιτειά ενσαρκώνει ........  και δεν πολυπραγμονεί.
 14. Ποια είναι τα μέρη της ψυχής, κατά τον Πλάτωνα, σε ποια σχέση βρίσκονται με τις τάξεις της πολιτείας και σε ποια σχέση πρέπει να βρίσκονται μεταξύ τους για να θεωρείται ο άνθρωπος δίκαιος;

  Σελίδα 100-101: Εφόσον λοιπόν το όλον, η μεγάλη ψυχή, ......  θέση που του αρμόζει.
 15. Ποιοι ορισμοί δίνονται στην «Πολιτεία» για τη δικαιοσύνη και από ποιους;

  Σελίδα 101: Το μείζον πρόβλημα που ..... ἡ φύσις ἐπιτηδειοτάτη πεφυκυῖα εἴη» (433a).
 16. Πώς εξηγεί ο Πλάτων την άποψή του ότι στη δικαιοσύνη εμπεριέχονται και οι τρεις άλλες αρετές;

  Σελίδα 101-102: Ο ορισμός αυτός μπορεί να είναι ......  που επιβάλλει τον αυτοέλεγχο.
 17. Ποια είναι τα γνωρίσματα της ιδεώδους πολιτείας κατά τον Πλάτωνα και ποιο το διαστρεβλωμένο απότοκο αυτής;

  Σελίδα 102: Η ιδεώδης πολιτεία είναι αριστοκρατική, .......  πλούτο και ηδονές.
 18. Τι γνωρίζετε για το πολίτευμα της Ολιγαρχίας και το ρόλο των κηφήνων σε αυτό;

  Σελίδα 102: Από την Τιμοκρατία προκύπτει ...... το προσωπικό τους συμφέρον.
 19. Πως προκύπτει το πολίτευμα της Δημοκρατίας; Ποια είναι τα γνωρίσματά της;

  Σελίδα 102: Οι κηφήνες συνεχώς πληθύνονται, ......δρόμο τους τους ανθρώπους!
 20. Ποιες συνθήκες οδηγούν στην Τυραννίδα, κατά τον Πλάτωνα, και ποια είναι τα γνωρίσματα του τυράννου;

  Σελίδα 102: Η άμετρη ελευθερία της Δημοκρατίας ......κάθε είδους ανοσιούργημα.
 21. Ποιος εκφραστικός τρόπος ονομάζεται αλληγορία;

  Σελίδα 113: Η αλληγορία .... μεταφορά ή παρομοίωση.
 22. Σε τι αναφέρεται η αλληγορία του σπηλαίου, όπως αναπτύσσεται στην αρχή του Ζ’ βιβλίου της Πολιτείας; Παρουσιάστε το περιεχόμενό της.

  Σελίδα 113: Η αλληγορία του σπηλαίου, ....... να αναμορφώσει τους δεσμώτες.
V. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ, σελ.139-149 σχολικού βιβλίου

 1. Ποιες πληροφορίες για την καταγωγή και την παιδική ηλικία του Αριστοτέλη αντλούνται από τις αρχαίες πηγές;

  Σελίδα 139: Όταν ο Αριστοτέλης πέθανε στη Χαλκίδα .... την περίοδο της ζωής μας;
 2. Πότε έφτασε ο Αριστοτέλης στην Αθήνα για πρώτη φορά και γιατί επέλεξε την Ακαδημία για τις σπουδές του;

  Σελίδα 139: Δεκαεφτά χρονών ήταν ο γιος .....  που υπήρχαν τότε στην Αθήνα;
 3. Ποια επίδραση είχε η απουσία του Πλάτωνα και το περιβάλλον της Ακαδημίας γενικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του;

  Σελίδα 139-140: Τον Πλάτωνα πάντως ο Αριστοτέλης ..... θετικά ο ένας στον άλλον.
 4. Ποια η επιρροή του Εύδοξου από την Κνίδο στην ψυχοσύνθεση του Αριστοτέλη;

  Σελίδα 140: Ένας τέτοιος λόγιος τον οποίο ..... η ψυχοσύνθεση του Πλάτωνα).
 5. Ποια σχέση διαμορφώθηκε ανάμεσα στον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα μετά την επιστροφή του τελευταίου στην Αθήνα;

  Σελίδα 140: Η επιστροφή του Πλάτωνα στην Αθήνα ..... αντί να πηγαίνει στο μάθημα.
 6. Ποιες ήταν δραστηριότητες του Αριστοτέλη στην Ακαδημία και ποιες οι συνέπειες της διδασκαλίας του και των ιδεών του στις σχέσεις του με τους συναδέλφους του;

  Σελίδα 141: Είκοσι χρόνια έμεινε ο Αριστοτέλης......  αν είναι να σωθεί η αλήθεια;
 7. Πότε πήγε ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία και για ποιο λόγο;

  Σελίδα 145: Εγκαταστημένος στη Μακεδονία.....  έκδοση των ομηρικών επών).
 8. Πότε εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για δεύτερη φορά ο Αριστοτέλης και ποια η συγγραφική του δραστηριότητα;

  Σελίδα 145-146: Στη Μακεδονία ο Αριστοτέλης .... τα Ἠθικὰ Νικομάχεια.
 9. Ποια ήταν η στάση του Αριστοτέλη απέναντι στους άλλους τα χρόνια της ωριμότητάς του;

  Σελίδα 147: Τα χρόνια έχουν περάσει. .....  δεν είναι τώρα δύσκολη στην Αθήνα.
 10. Πότε και για ποιους λόγους ο Αριστοτέλης εγκατέλειψε οριστικά την Αθήνα;

  Σελίδα 147: Ώσπου στα 323 έφτασε στην Αθήνα ......  βρήκε εκεί την επόμενη χρονιά.
 11. Ποια γνώμη διατύπωσε ο Αριστοτέλης για την Αθήνα και τους Αθηναίους σύμφωνα με την παράδοση;

  Σελίδα 147-149: Η παράδοση λέει πως  ......καταδίκη και στο τέλος του Σωκράτη.
VI. ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, σελ. 151-153 σχολικού βιβλίου

 1. Πού οφείλουν το όνομά τους τα «Ηθικά Νικομάχεια» και ποιο θέμα εξετάζει διεξοδικά ο φιλόσοφος στο Α’ βιβλίο του έργου;

  Σελίδα 151: Στο Α’ βιβλίο των Ηθικών......φύση του και το περιεχόμενό του.
 2. Στο περιεχόμενο και στους στόχους ποιων επιστημών («τεχνών») εντάσσεται το θέμα των «Ηθικών Νικομαχείων»;

  Σελίδα 151: Στην πραγματικότητα, με την πραγματεία......της ηθικής και της αγωγής.
 3. Ποιους όρους χρησιμοποίησαν ο σοφιστής Πρωταγόρας και ένας σωκρατικός φιλόσοφος για να δηλώσουν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους;

  Σελίδα 151: Όπως η αρχιτεκτονική, η ιατρική......ήταν και ο όρος εὐδαιμονία.
 4. Ποια ήταν η αρχική σημασία του όρου «ευδαιμονία»;

  Σελίδα 151-152: Ένας λοιπόν από τους όρους .......  με προσευχή από τον θεό.
 5. Ποιο νόημα είχε ο όρος «ευδαιμονία» για τον Ηράκλειτο και το Δημόκριτο;

  Σελίδα 152: Ήδη ο Ηράκλειτος, ο μεγάλος......αν θα φτάσουν κάποτε ή όχι σ᾿ αυτήν.
 6. Από ποιες ιδέες επηρεάστηκε ο Αριστοτέλης σχετικά με την ευδαιμονία και πώς όρισε ο ίδιος την έννοια αυτή;

  Σελίδα 152: Όλα αυτά θέλουν να πουν πως .....  του ενδιαφέροντος αυτού θέματος.
 7. Σε ποια μέρη διακρίνει την ψυχή του ανθρώπου ο Αριστοτέλης και πώς τα συσχετίζει με τις αρετές;

  Σελίδα 152-153: Πριν από όλα όμως ο Αριστοτέλης  ......  σε ηθικές και διανοητικές .
VII. ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, σελ.178-179 σχολικού βιβλίου

 1. Γιατί ο Αριστοτέλης αφιέρωσε το έργο του στη μελέτη των επιμέρους  αρετών του ανθρώπου και πώς μέσω αυτών διαφαίνεται ότι η ηθική φιλοσοφία είναι μέρος της πολιτικής φιλοσοφίας;

  Σελίδα 178: Διαβάσαμε ως τώρα......στο τέλος των Ηθικών Νικομαχείων του.
 2. Ποια θέματα αναπτύσσονται στα κεφάλαια των «Πολιτικών» που διδάσκονται σ’ αυτό το βιβλίο;

  Σελίδα 178: Από το έργο αυτό εμείς ...... για θέματα παιδείας και εκπαίδευσης.
 3. Ποια σημασία δίνει ο Αριστοτέλης στην έννοια «πόλις» και ποιος ο στόχος αυτής;

  Σελίδα 178-179: Η αρχαία ελληνική αυτή λέξη .....  βρίσκεται έξω από την πόλιν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου